baner baner baner

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ นักกีฬายิงธนูจากทั่วประเทศ การแข่งขันกีฬายิงธนู ลำปาง โอเพ่น ประจำปี 2561

กำหนดการขึ้นทะเบียนนักกีฬา! การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 จังหวัดบุรีรัมย์ (ยื่นขึ้นทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ส.ค. 61)

กำหนดการขึ้นทะเบียนนักกีฬา (การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 20 - 30 ต.ค.61) **โดยสามารถยื่นเอกสารถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561**

ข้อมูลติดต่อ "การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23" ณ จังหวัดลำปาง

ข้อมูลที่พักในจังหวัดลำปาง (การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23)

ข้อมูลที่พัก

ระเบียบการแข่งขันกีฬาประชาชน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 *โดยสามารถยื่นเอกสารและหลักฐาน ภายในวันที่ 6 มกราคม 2561 เท่านั้น*

กำหนดการขึ้นทะเบียนนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 46 จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 27 เม.ย.-7 พ.ค. 61 **โดยสามารถยื่นเอกสารให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 **

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรม "วันกีฬาแห่งชาติ" จังหวัดลำปาง ประจำปี 2560

อ่านข่าวย้อนหลัง

Username
Password

ข่าวกิจกรรม
ประมวลภาพการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 2
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2561
สถานที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ชมภาพกิจกรรม


ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" จังหวัดน่าน
วันที่ 19 มี.ค. 2561 ถึงวันที่ 19 มี.ค. 2561
สถานที่ จังหวัดน่าน
ชมภาพกิจกรรม


ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ณ จังหวัดลำปาง
วันที่ 9 มี.ค. 2561 ถึงวันที่ 11 มี.ค. 2561
สถานที่ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง
ชมภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมทั้งหมด